Hvad er coaching?

Coaching er en effektiv og fokuseret metode til at skabe forandring, bevidsthed, udfolde personligt potentiale, opnå større personlig indsigt og indfri personlige målsætninger, som du ikke formår at indfri på egen hånd.

En coach bruger en fokuseret spørgeteknik, der åbner op og udfordrer dig tankemæssigt i en helt anden grad end du er vant til fra venner og familie. Coachen vil udfordre dig på en række områder, herunder fx på dine negative vanetanker og begrænsende overbevisninger om dine muligheder, evner, potentialer og formåen.

Coaching er en positiv, fremadskuende proces. Coaching er for dig, der tør se på dig selv, tør udfordre dig selv, er klar på at reflektere og udvikle dig i en ønsket retning, der giver mening for dig.

Images

 

 

© Copyright 2015 coach-me.dk